Koľko domácich prác spôsobuje manžel?

4.4.2008 12:51:22 | Q
Physorg | Počet zobrazení: 1161x

Samotná existencia manžela spôsobuje ženám podľa výskumu vedcov z Michiganskej univerzity na reprezentatívnej vzorke amerických rodín každý týždeň sedem hodín domácich prác navyše.

 

Výsledky sú časťou detailného výskumu trendov v domácich prácach, ktorý vychádza z panelovej štúdie dynamiky príjmov, ktorú vedú na univerzite od roku 1968.

„Je to známy stereotyp,“ povedal ekonóm Frank Stafford, ktorý riadi výskum. „ Po svadbe dochádza k značnému prerozdeleniu práce - muži skôr pracujú mimo domu, kým ženy preberajú aj časť práce manžela v domácnosti. Existuje množstvo rozdielov v správaní, ale dôjde k tomu v podstate vždy po svadbe. Situácia sa ešte zhorší, keď majú ženy deti.“

Celkové množstvo práce, ktorú robia v domácnosti americké ženy, kleslo od roku 1976, a množstvo práce v domácnosti, ktorú vykonávajú muži, vzrástlo. V roku 1976 pracovali ženy v domácnosti každý týždeň v priemere 26 hodín, v roku 2005 to bolo 17 hodín. Muži v roku 1976 pracovali v domácnosti každý týždeň 6 hodín, v roku 200ť to bolo hodín trinásť.

Keď vedci skúmali len posledných 10 rokov, a porovasli množstvo práce dvadsaťročných mužov a žien v domácnosti v rokoch 1996 a 2005 v prípade, že zostali slobodní, alebo si našli partnera, zistili rozdielne výsledky.

Muži aj ženy žijúci v manželstve robili v domácnosti viac práce, ako keby zostali slobodní. „Manželstvo teda už nie je cestou muža k menšiemu množstvu práce v domácnosti,“ povedal Stafford.

Vedci analyzovali údaje z diárov, ktoré považujú za najpresnejší zdroj informácie o organizovaní času jednotlivca. Analýzu doplnili údajmi z dotazníkov, ktoré zadali mužom aj ženám a v ktorých zisťovali, koľko času venujú týždenne jednotlivým činnostiam v domácnosti, napríklad vareniu, umývaniu a ostatným základným prácam. Vybraté zo skupiny bežných prác boli práce ako záhradkárčenie, drobné opravy, alebo umývanie auta.

Vedci tiež skúmali, ako ovplyvnia množstvo práce vek a počet detí, rovnako ako dĺžka manželského zväzku. Slobodné ženy medzi 20. a 30. rokom života robili v domácnosti najmenej, len 12 prác do týždňa, kým vydaté ženy medzi šesťdesiatkou a sedemdesiatkou pracovali 21 hodín týždenne. U mužov to bolo ináč, Starší muži pracovali viac ako mladí, ale slobodní v každom veku sa domácnosti venovali viac ako ženatí.

Vydaté ženy, ktoré mali viac ako 3 deti, pracovali do týždňa v domácnosti 28 hodín na rozdiel od ich manželov, ktorí svoju činnosť obmedzili na 10 hodín.

originál článku