Liek proti astme obnoví stratený čuch

17.4.2008 09:43:49 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 2226x

Strata čuchu je nepríjemným javom, ktorý sa dá liečiť len niekoľkými spôsobmi. Zdá sa, že tradičný liek proti astme by mohol pomôcť.

 

Robert Henkin a kolegovia z Centra pre štúdium porúch výživy a senzorov molekúl v USA študovali 369 ľudí, z ktorých 314 malo hyposmiu – znížené vnímanie čuchových podnetov. Henkin už v minulosti ukázal, že hladiny dvoch proteínov nazývaných cAMP a cGMP v sliznici nosa sú u ľudí s hyposmiou nízke. Ľuďom s touto poruchou dávkoval po dobu dva až šesť mesiacov rôzne množstvo teofylínu, lieku používaného pri liečbe astmy, ktorý potláča rozpad cAMP a cGMP.

Na konci liečby malo 70% ľudí s hyposmiou zlepšený čuch. Len 47% z nich však cítilo zjavnú zmenu. „Chceli sa stať úplne normálni,“ povedal Henkin. Zlepšenie zmizlo, keď ľudia prestali užívať liek.

Hyposmia len v USA postihuje 20 miliónov ľudí. Spôsobujú ju alergie, vírusové ochorenia a úrazy hlavy.