Nový materiál krokom k trojrozmernému neviditeľnému plášťu?

14.5.2008 11:34:41 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 5299x

Vedci z kalifornského laboratória tvrdia, že vytvorili prvý trojrozmerný materiál, ktorý dokáže ohnúť svetlo v opačnom smere ako prirodzené materiály. Niektorí špecialisti však ostávajú skeptickí.

 

Fyzikom sa v minulosti podarilo ohnúť alebo lámať svetlo v opačnom smere ako prirodzené materiály. Metamateriály umožnili vytvorenie neviditeľných plášťov, ktoré skryli objekt vedením svetla okolo neho.

Index lomu materiálu je miera schopnosti lámať svetlo a pre bežné materiály je vždy kladný. Metamateriály môžu mať aj negatívny index lomu.

Dosahuje sa to malými periodickými štruktúrami, ktoré interagujú s elektrickým a magnetickým poľom, ktoré tvoria svetlo. Opakujúce sa štruktúry musia byť menšie ako svetelné vlny, čo ich obmedzuje len na svetlo s veľkou vlnovou dĺžkou alebo mikrovlny.

Doteraz sa vedcom podarilo vytvoriť len materiály s negatívnym indexom lomu a „neviditeľný plášť“, ktoré fungovali v dvojrozmernom prostredí. Jason Valentine, doktorand Kalifornskej univerzity, tvrdí, že sa mu podarilo vytvoriť trojrozmerný metamateriál so záporným indexom lomu.

Valentineho materiál je vyrobený z 21 striedajúcich sa vrstiev fluoridov striebra a horčíka, ktoré sú usporiadané do štruktúry podobnej rybej sieti. Tvrdí, že pre malú oblasť blízku infračervenému svetlu je index lomu materiálu záporný.

Gunnar Dolling, z univerzity v Karlsruhe v Nemecku, ktorý vytvoril dvojrozmerný materiál som záporným indexom lomu pre svetlo medzi červeným a infračerveným rozsahom, nie je presvedčený o pravdivosti Valentineho tvrdenia.

Valentine svoje výsledky postavil na meraní spätného ohybu svetla. Dolling tvrdí, že minulý rok ukázal, že táto metóda neodráža presne vlastnosti materiálu. Spolu so svojimi kolegami zistil, že zložitá interakcia medzi vlnami svetla a metamateriálom môže odkloniť lúč svetla nesprávnym smerom aj bez záporného indexu lomu.

„Záporný index lomu môžte zmerať jedine pomocou fázovej rýchlosti svetla v materiáli,“ myslí si Dolling.

originál článku