Začalo kráčanie na dvoch nohách krívaním?

2.6.2008 17:46:24 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2986x

Niekde v ďalekej minulosti, pred 4 až 6 miliónmi rokov spravil hladný spoločný predok primátov niečo nové. Kým stál chvíľu na zadných nohách aby dosiahol potravu, uvidel na druhom kríku ďalšiu šťavnatú bobuľu a miesto toho, aby sa vrátil na všetky štyri, začal k ďalšiemu kríku krívať po dvoch nohách.

 

Vedci už prezentovali mnoho teórií o vzniku chôdze na dvoch nohách. Odborníci z Washingtonskej univerzity vytvorili matematický model, ktorého výsledkom je, že krívanie predchádzalo chôdzi a vzniklo z dôvodu úspory metabolickej energie.

„Metabolická energia pochádza z potravy a je potrebná na pohyb. Má však obmedzené zdroje, zvlášť u mladých samíc, ktoré musia kŕmiť mláďatá. Nájdenie potravy je životne dôležité a zvieratá potrebujú energiou šetriť a využívať ju efektívne,“ povedala Patricia Kramerová, docentka antropológie a spoluautorka výskumu. Myslí si, že krívanie bolo dôsledkom prázdneho brucha a potreby šetrenia energie u našich predchodcov.

„Hlad je vždy hlad,“ povedala. „Nie je nič okrem jedla, čo by vás donútilo robiť veci spôsobom, ktorý je pre vás neprirodzený. Preto aj podplácame zvieratá jedlom pri výcviku.“

Pretože v historických nálezoch je medzera, ktorá ukrýva čas, kedy sa ľudia oddelili od ostatných primátov, autori výskumu použili na overenie svojich teórií o vzniku chôdze na dvoch nohách šimpanzy. Šimpanzy sú najpríbuznejším živočíšnym druhom k človeku. Chodia pomocou všetkých štyroch končatín, prenášajú váhu aj na ruky.

Použitím odvodeného modelu vypočítali vedci, že pre šimpanza je vzhľadom na jeho stavbu tela metabolicky neefektívne prejsť na dvoch nohách vzdialenosť väčšiu ako 15 metrov, Pre menšie vzdialenosti je tento pohyb efektívny.

„Môžeme to pozorovať aj u detí, ktoré sa učia chodiť. Ak majú prekonať krátku vzdialenosť, chodia vzpriamene, na dlhšie vzdialenosti však využívajú všetky končatiny,“ povedala Kramerová. „Myslíme si, že metabolická energia je veľmi dôležitá a že sme sa dotkli len povrchu informácie, ktorú môžeme získať jej výskumom. Model dovoľuje ľuďom sledovať charakteristiky tela ktoréhokoľvek primáta, takže výskumníci môžu meniť parametre pre špecifické druhy.“

originál článku