Sú chlapci lepší v matematike?

2.6.2008 18:22:25 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 2808x

Podľa nového výskumu má rozdiel v znalostiach matematiky medzi pohlaviami korene v našej spoločnosti a nie v biologických rozdieloch medzi mužmi a ženami.

 

Dlho sa debatuje o tom, či existuje rozdiel v matematických schopnostiach medzi pohlaviami a ak áno, tak prečo. Výkony chlapcov sa často obhajujú ich lepšou priestorovou predstavivosťou, rovnako ako výkony dievčat pri čítaní obhajujeme ich verbálnymi pamäťovými schopnosťami. Existujú však dôkazy, že naše výkony ovplyvňuje aj okolie, preto sa vedci rozhodli tento jav preskúmať.

Paola Sapienzová z USA a jej kolegovia skúmali výsledky testov z matematiky medzi viac ako 275 000 študentmi vo veku 15 rokov v 40 rôznych krajinách, pretože stupeň rovnosti pohlaví je v oblastiach sveta rôzny.

V krajinách, kde majú ženy v spoločnosti rovnaké postavenie ako muži, neexistovali rozdiely v matematike medzi pohlaviami. Ale napríklad v Turecku, kde majú ženy nižšie postavenie, boli v matematike chlapci výrazne lepší.

„Rozdiely v matematike nie sú prítomné všade na svete,“ povedala Sapienzová. Výskum by mohol pomôcť vysvetliť miznúci rozdiel medzi pohlaviami v matematických schopnostiach vo vyspelých krajinách.

Vedci zatiaľ zistili len súvislosť, ďalším krokom je určenie miery a spôsobu závislosti medzi rovnosťou pohlaví a matematickým výkonom.

originál článku