Priatelíte sa s číslami? Je to v génoch

8.9.2008 14:41:41 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 4167x

Ľudia, ktorí dokážu presne odhadnúť počet bez presného rátania dosahujú dobré výsledky aj pri teste iných matematických schopností.

 

Ak sa považujete za človeka, ktorému nie je súdené rozumieť číslam, môžete mať pravdu. Zdá sa, že niektorí ľudia majú od narodenia lepší cit pre čísla ako iní, čo ale neznamená, že vzdelaním a výchovou nemožno matematické schopnosti zlepšovať.

Úspech v matematike vraj závisí od dvoch faktorov - základného zmyslu pre čísla, ktorý majú deti od veľmi skorého veku a vzdelania, ktoré získajú v škole. Mieru vzťahu týchto faktorov a individuálneho rozdielu citu pre čísla doteraz nikto nemeral.

Justin Halberda a jeho kolegovia z Johns Hopkins University skúmali výkony 64 detí vo veku 14 rokov a ich systém náhodných čísel (schopnosť odhadnúť počet bez presného počítania - ANS). Deti tiež dostali bežné matematické testy každý rok medzi piatym a jedenástym rokom života.

Mladí s najlepším výsledkom testu ANS mali aj najlepšie vypracované matematické testy aj po zohľadnení IQ a schopností priestorovej predstavivosti.

Môže sa zdať, že do určite miery možno ANS ovplyvniť vzdelávaním, predchádzajúce výskumy ale ukázali, že výsledky kmeňa z Amazónie sú porovnateľné s výsledkami študovaných Francúzov. Vplyv vzdelania je teda zanedbateľný.

Halberda ale varuje pred myšlienkami, že úspech či neúspech v škole sú dané geneticky a preto je to stav nemenný. „ANS má veľký vplyv, ale nepredstavuje 100% všetkých matematických schopností,“ povedal.

Halberda v súčasnosti skúma, či možno ANS špeciálnym tréningom výrazne zlepšiť.

originál článku