Solárny vietor na päťdesiatročnom minime

25.9.2008 13:38:40 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 2494x

Solárny vietor je podľa NASA na najnižšej úrovni za posledných 50 rokov.

 

Pozorovania vesmírnej lode Ulysses, ktorá odštartovala v roku 1990, ukázali, že prúd nabitých subatomických častíc emitovaných vrchnou atmosférou Slnka klesol od stredu 90. rokov minulého storočia o 20%. Pokles zvýši množstvo kozmickej radiácie vo vnútornom solárnom systéme.

Zníženie tlaku solárneho vetra má vplyv na heliosféru, veľkú magnetickú bublinu, ktorá obkolesuje celú slnečnú sústavu. To dovolí množstvo elektrónov s veľkou energiou z medzihviezdneho priestoru pripojiť sa k našej sústave. Hoci budú astronómovia vystavení vyšším hladinám radiácie, riziko pre našu planétu sa tým nijako nezvýši.

Vedci zapojení do projektu Ulysses považujú tento pokles za pozitívny stav, ktorý im dovoľuje vykonávať experimenty monitorujúce Slnko z rôznych pohľadov. „Je to pre nás príležitosť skúmať zmeny na Slnku, ktoré nám poskytnú nový pohľad na pôvod solárneho vetra a jeho vzťah k magnetickému poľu Slnka,“ povedal Ed Smith z NASA.

Nancy Crookerová, výskumníčka z Bostonskej univerzity, dodáva, že pre vedcov zaoberajúcich sa Slnkom je to jedinečná príležitosť. „Heliosféra je naše laboratórium,“ povedala. „Vieme, že už v minulosti bolo Slnko takto neaktívne. To bolo ale pred dobou ľadovou, takže doteraz nemáme fyzikálne merania takéhoto obdobia.“

Využitie projektu Ulysses štvornásoben prekročilo plánovanú dobu, sonda sa však o mesiac alebo dva stiahne. Solar Probe, sonda, ktorú NASA plánuje vypustiť v roku 2015, prevezme štafetu. Priblíži sa osemkrát bližšie k Slnku než ktorákoľvek sonda v minulosti a bude skúmať miesto zrodu solárneho vetra.

originál článku