Objasnenie „matematickej dyslexie“

29.9.2008 22:18:48 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 5084x

Hoci nový školský rok začal len pred mesiacom, niektoré deti už zažívajú frustráciu a zmätok na hodinách matematiky. Výskum kanadských vedcov by mohol zmeniť pohľad na problémy s matematikou a spôsob, akým im čeliť.

 

Daniel Ansari používa na pochopenie vývoja matematických schopností detí snímky mozgu. Skúma, aký druh vývoja mozgu súvisí s matematickými danosťami a zručnosťami detí.

Výskum ukázal, že množstvo detí, ktoré majú problémy s matematikou, má dyskalkúliu - syndróm podobný dyslexii, poruche učenia, ktorý ovplyvňuje schopnosť čítať. Deti s diskalkúliou majú problémy s pochopením číselného vyjadrenia počtu. Majú problém so vzťahom abstraktných symbolov a ich numerického významu.

Nevidia napríklad prepojenie medzi číslom „5“ a piatimi prstami. Podobne deti s dyslexiou nevedia spojiť zvuk s písmenom. Vo svojom výskume ukázal Ansari, že deti, ktoré lepšie rozumejú numerickým symbolom a ich významu, majú aj lepšie celkové výsledky v matematike.

Ansari tvrdí, že rodičia a učitelia si neuvedomujú, že dyskalkúlia je minimálne taká častá ako dyslexia a častou s ňou súvisí. Je treba informovať verejnosť o riziku vzniku dyskalkúlie.

„Výskum ukázal, že mnoho detí má dyslexiu aj dyskalkúliu, Skúmame, aké rozdiely sú v mozgu tých, čo majú problém len s matematikou, a tých, ktorí majú ťažkosti aj pri čítaní,“ povedal Ansari.

Na základe výsledkov funkčnej magnetickej rezonancie Ansari tvrdí, že deti s vyvinutou dyskalkúliou majú v mozgu netypické reakcie oblasti nazývanej aj parientálna kôra.

Výskum je veľkým prísľubom pre ľudí, ktorí v minulosti prijali fakt, že nie sú dobrí v matematike. Pochopenie príčiny a súvislosti mozgu s dyskalkúliou môže pomôcť nájsť spôsoby liečby, ktoré by zlepšili kvalitu života detí a dospelých s týmto syndrómom.

originál článku