Princ Filip podporil slovenských advokátov podnebia

27.10.2008 14:50:46 | * q
| Počet zobrazení: 940x

24. október, Poprad - Manžel kráľovnej Alžbety II., princ Filip, sa dnes v Poprade krátko popoludní zúčastnil na workshope projektu Challenge Europe, ktorý sa konal pod záštitou British Council v hoteli Aquacity. Tím mladých advokátov podnebia zo Slovenska na ňom predstavil tri hlavné projekty, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o príčinách a následkoch klimatickej zmeny. Na workshope vystúpili aj Katka Koščová a profesor Milan Lapin, ktorí sú patrónmi projektu na Slovensku. Stretnutia sa zúčastnili aj vybraní žiaci a učitelia stredných škôl zo Spišskej Novej Vsi, Brezna, Sučian, Levoče a Popradu.

 

„Veľké projekty začínajú pri jednotlivcovi. O životnom prostredí to platí dvojnásobne. Je preto veľmi dôležité, aby si ľudia začali viac uvedomovať, že každý z nás nesie časť zodpovednosti za to, čo sa deje s našou planétou,“ uviedla Katka Koščová.

Súčasťou workshopu bola aj videokonferencia s tímom advokátov podnebia z Veľkej Británie. Obidva tímy si navzájom predstavili svoje projekty a diskutovali o možnostiach ďalšej spolupráce. Slovenský tím prejavil veľký záujem o skúsenosti svojich britských kolegov, pretože Veľká Británia patrí v súčasnosti k štátom, ktoré kladú veľký dôraz na environmentálnu výchovu svojich občanov.

Prvým zo slovenských projektov je internetový vzdelávací portál CLIMATE & ENERGY EDU. Portál bude pozostávať z dvoch častí. Jedna jeho časť bude určená učiteľom a vychovávateľom, druhá žiakom základných a stredných škôl. Cieľom internetovej platformy CLIMATE & ENERGY EDU je nielen poskytovať základné informácie o klimatickej zmene, ale aj o trvalo udržateľných zdrojoch energie a znižovaní emisií fosílneho uhlíka do ovzdušia.

Okrem vzdelávacieho internetového portálu CLIMATE & ENERGY EDU predstavili slovenskí advokáti podnebia aj ďalšie dva projekty: zámer preložiť do slovenčiny populárno-vedeckú knihu „Trvalo udržateľná energia – bez horúceho vzduchu“ a vytvorenie kolekcie tričiek SCIENCEWEAR© propagujúcich znižovanie emisií fosílneho uhlíka.

Medzinárodná organizácia British Council odštartovala celoeurópsky projekt Challenge Europe začiatkom júna 2008 v 14 krajinách Európy. Ide o 3-ročný projekt, ktorý je európskou časťou globálneho projektu ochrany klímy. Jeho cieľom je obohatiť medzinárodnú diskusiu o zmenách klímy a urýchliť premenu spoločnosti smerom k zníženiu emisií skleníkových plynov.

picture