Statíny sú prísľubom pre prevenciu krvných zrazenín

29.10.2008 10:04:25 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1990x

Statíny, skupina liekov, ktoré sa bežne používa pri znižovaní cholesterolu, sa ukazujú byť sľubnou metódou pri prevencii trombózy hlbokých žíl (DVT), alebo krvných zrazenín, ku ktorým ročne len v Amerike dochádza u 2 miliónov ľudí.

 

Podľa nového výskumu prezentovaného na konferencii CHEST 2008 môže byť použitie statínov spojené s výrazným znížením počtu prípadov žilového tromboembolizmu (VTE), stavu, ktorý zahŕňa DVT a pľúcny embolizmus, u pacientov rakovinou prsníka, pľúc alebo hrubého čreva.

„Výsledky nášho výskumu sú zaujímavé a provokujúce,“ povedal autor výskumu Danai Khemasuwan z Lekárskeho centra A. Einsteina vo Filadelfii. „Veríme, že výskumom upozorníme vedeckú komunitu na možnosti statínov pri redukovaní VTE.“

Khemasuwan a jeho kolegovia určili vplyv použitia statínov na výskyt VTE vyšetrovaním 740 pacientov prijatých do nemocnice v čase od októbra 2004 do septembra 2007 s diagnózou rakoviny prsníka, pľúc, hrubého čreva, žalúdka, pažeráka, pankreasu, vaječníka, ľadvín alebo mozgu. Zaznamenávali počet prípadov VTE, rizikových faktorov VTE a použitie statínov. DO kontrolnej skupiny sa dostali pacienti, ktorí statíny nepoužívali vôbec alebo menej ako dva mesiace.

Priemerný vek študovanej vzorky pacientov bol 65 rokov, 52% z nich boli ženy a 76% bolo Afroameričanov. 26% pacientov dostávalo statíny a celkový výskyt VTE bol 18%. Analýza ukázala, že u pacientov prijímajúcich statíny sa VTE vyvinula oveľa zriedkavejšie (len u 8%, kým v kontrolnej skupine to bolo u 21%). Logistická regresná analýza ukázala rovnaké výsledky bez ohľadu na fajčenie, prítomnosť metastáz, používanie chemoterapie, imobilnosť a použitie aspirínu.

Hoci autori nedokázali vysvetliť pôvod a efekt vzťahu medzis tatínmi a VTE, Khemasuwan si myslí, že údaje sú sľubné. „Ak by sa výsledky našej štúdie potvrdili v prípadnom náhodnom, riadenom pokuse, malo by to významný dopad na zdravotnícku komunitu.“

„Nedávne výskumy preverovali použitie statínov pri prevencii chorôb pľúc, infarktov a iných neurologických porúch,“ povedal James Mathers, prezident Amerického združenia pľúcnych lekárov. „Výsledky tohto výskumu sú prísľubom a predpokladajú významnú úlohu statínov pri prevencii tromboembolizmu.“

originál článku