Digitálne fotografie obsahujú stopy svojich tvorcov

18.11.2008 18:36:39 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 2179x

Ak si myslíte, že vás na základe vašich digitálnych fotografií nemôžu vystopovať, zamyslite sa znova. Ukazuje sa, že digitálne fotografie zanechávajú v pixeloch každého obrázka nezmazateľné stopy. Vyšetrovatelia a kriminalisti dokážu analýzou pixelov zistiť, aký model fotoaparátu záber vytvoril.

 

Na vytvorenie obrázka používajú digitálne fotoaparáty svetlocitlivý mikročip nazývaný aj nábojovo viazaná štruktúra (charge coupled device – CCD), vytvorený z miliónov vedierkovitých jamiek naplnených elektrónmi. Celkový náboj každej z jamiek závisí od množstva svetla, ktoré ju zasiahne. Na vrchole každej jamky je šošovka a farebný filter – červený, zelený alebo modrý, takže farbu jedného pixela vytvára mozaika troch jamiek v CCD.

Aby bolo možné tento údaj preniesť do použiteľnej farby a jasu, každý fotoaparát má v sebe softvér, ktorý vyhladzuje mozaiku. Softvér musí byť pre každý typ fotoaparátu špeciálne upravený, pretože sa musí prispôsobovať zvláštnostiam každého modelu – poliam farebných filtrov, CCD čipom a šošovkám. Jednou z hlavných úloh softvéru je stanovenie farby pixela bez toho aby ovplyvnil farbu okolitého prostredia.

Nasir Memon a jeho výskumný tím z Brooklynskej polytechnickej univerzity v New Yorku našli spôsob, akým sa dá na základe farby okolitých pixelov určiť algoritmus vyhladzujúci mozaiku a tým aj typ prístroja, na ktorom bol obrázok zhotovený. Prvé testy ukázali, že ich technika dokáže odhaliť algoritmus s 90% úspešnosťou.

Ak sa technika osvedčí aj v ďalších testoch, nápad by mohol byť podľa Marka Pllitta, bývalého vyšetrovateľa FBI, prínosom pre detektívnu činnosť. Ako príklad uvádza fotografiu unesenej obete, ktorú niekto emailom poslal tlačovým agentúram. „Ak dokážeme identifikovať fotoaparát, je tu možnosť, že zistíme kto a kedy si ho kúpil.“

Hoci jeden model fotoaparátu vlastní mnoho ľudí, Pollitt, si stále myslí, že je techniku možné využiť pri vyšetrovaní. Pretože digitálne fotografie strávia na pultoch predajní najviac 18 mesiacov, je tak možné zúžiť čas, v ktorom bol na konkrétnom mieste prístroj predaný.

originál článku