Svetlo otvára svet zvukov pre hluchých

22.11.2008 15:25:19 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 1996x

Infračervené svetlo dokáže stimulovať neuróny vo vnútornom uchu rovnakým spôsobom ako zvukové vlny. Objav by mohol viesť k vývoju lepších načúvacích prístrojov pre hluchých ľudí.

 

Zdravé vnútorné ucho používa vlásočnicové bunky, ktoré reagujú na zvuk, na stimuláciu neurónov, ktoré posielajú signály do mozgu. Tieto bunky však môže zničiť choroba alebo úraz, alebo môžu byť chybné od narodenia, čo vedie k hluchote. V niektorých prípadoch môže pomôcť kochleárny implantát, ktorý priamo stimuluje neuróny.

Sluch, ktorý poskytujú súčasné implantáty je dostatočný na to, aby deti získali rovnaké rečové schopnosti ako zdraví ľudia. Nedovoľujú však vychutnať si hudbu, komunikovať v hlučnom prostredí a porozumieť tonálnym jazykom. Je to preto, že implantáty využívajú len približne 20 elektród, čo je zanedbateľné množstvo oproti 3000 vlásočnicovým bunkám v zdravom uchu.

Viac zdrojov stimulácie by spôsobilo lepšie počutie, viac elektród však v prístroji byť nemôže, pretože ľudské tkanivo vedie elektrický prúd a vlnenia by navzájom interferovali. Naopak laserové svetlo ej veľmi presné a nešíri sa do okolia, čo by mohlo implantátom dovoliť preniesť do neurónov viac informácií.

Tím vedcov vedený Claus-Petrom Richterom z Northwestern University v USA chcel preskúmať túto myšlienku a použili infračervené žiarenie priamo na neuróny v uchu hluchých morčiat. V rovnakom čase zaznamenávali elektrickú aktivitu v dolnom hrbčeku (inferior colliculus), spojením medzi vnútorným uchom a mozgovou kôrou, a vytvorili množinu frekvenčných „máp“. Tieto mapy sú dobrým dôkazom kvality zvukovej informácie, ktorá sa dostáva do mozgu.

Podľa Richterových slov lektrická stimulácia vnútorného ucha kochleárnym implantátom vytvára rozmazané mapy, stimulácia svetlom vytvára mapy, ktoré sú rovnako ostré ako u zdravých ľudí.

Je záhadou, ako svetlo stimuluje neuróny, pretože tie neobsahujú svetlocitlivé bielkoviny. Fenomén objavili chirurgovia, ktorý sa pokúšali stmeliť nervy pomocou tepla z lasera. Rcihter tvrdí, že teplo, ktoré sprevádza svetlo, môže byť tiež dôležité a jeho tím skúma dlhodobé efekty zohrievania neurónov.

Ďalšou úlohou je nasmerovanie svetla do vnútorného ucha.

originál článku