Veľké bylinožravé cicavce môžu hrať kritickú úlohu v zachovaní zdravých ekosystémov

22.1.2007 16:39:06 | Q
ScienceDaily | Počet zobrazení: 7821x

Úbytok veľkých bylinožravcov na afrických savanách môže spôsobiť dramatický posun v relatívnom množstve druhov potravinového reťazca, tvrdia vedci z amerických univerzít.

 

Vedci na rozsiahlom území v Keni jeden a pol roka skúmali zmeny v populácii stromov, chrobákov, jašteríc a iných rastlinných a živočíšnych druhov po tom, ako z územia odobrali dobytok, slony, zebry a iné bylinožravé cicavce. Počet všetkých druhov vzrástol, pretože neboli nikým požierané. Ekológovia v takomto prípade hovoria o kaskádovom efekte.
Napriek tomu, že slony a zebry nepôsobia priamo na hmyz, zdieľajú s ním rastliny ako zdroj potravy. Experiment ukázal, že ak je viac potravy pre hmyz, jeho počet sa mnohonásobne zvýši. So zvýšením počtu hmyzu sa zvýši výskyt lovcov hmyzu – jašteríc. Ukázalo sa teda, že nielen veľké mäsožravce sú kritickým prvkom potravinového reťazca, ale aj neprítomnosť bylinožravcov môže hrať dôležitú úlohu.
Ľudstvo stojí pred mnohými rozhodnutiami o riadení ekosystémov na Zemi. Štúdium ekológie miest ako je Afrika, kde stále existujú veľké cicavce, nám môže pomôcť nájsť spôsob, akým bol organizovaný život v Európe a Afrike. To bude viesť k dôležitým zisteniam o fungovaní dnešných ekosystémov a spôsoboch ich udržania.

originál článku