Gény predkov nie sú biele alebo čierne

25.11.2008 19:44:28 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 997x

Populárne genetické testy, ktoré sa snažia o určenie nášho pôvodu, môžu vyzerať zaujímavo nemali by sme im však podľa vedcov pripisovať prílišnú vážnosť.

 

Túžba po poznaní vlastných koreňov je pre ľudí sa zdá hlavnou pre ľudskú identitu. To môže byť vysvetlením, prečo sa len v tomto roku pokúsilo pol milióna obyvateľov USA vystopovať svoj pôvod podstúpením genetických testov. Americká spoločnosť pre genetiku človeka však varuje, že výsledky môžu byť skresľujúce.

Len v USA ponúka porovnanie DNA markerov ľudí s celosvetovou databázou asi 30 spoločností. Výsledky môžu byť skôr zaujímavé než odhaľujúce pravdu.

Podľa teórie je pravdepodobnosť príslušnosti k nejakej skupine ľudí tým väčšia, čím viac spoločných znakov DNA obsahuje. V praxi sa však gény môžu šíriť medzi národmi vďaka ich migrácii. TO môže viesť k tomu, že markery génov nesprávne identifikujú predkov osoby. A pretože databáza nepokrýva rovnomerne všetky národy, niektoré rody sa v nej vôbec nevyskytujú.

Charmain Royalová, autorka správy, si myslí, že testy môžu podnecovať rasizmus. „Ak považujeme národy za diskrétne biologické entity, ktoré sa neprekrývajú, nikdy sa nezbavíme túžby po diskriminácii,“ povedala.

originál článku