Čas s otcom je strávený dobre

8.12.2008 17:46:56 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 1101x

Pri výbere darčeka na Deň otcov by sa mali synovia a dcéry pred rozhodnutím medzi krikľavou polyesterovou kravatou alebo golfovými palicami pozrieť na svoje vlastné schopnosti.

 

Čím viac úsilia venuje otec svojim deťom, tým sú podľa nového výskumu ako deti chytrejšie a ako dospelí úspešnejšie. A čím viac je otec vzdelanejší tým je závislosť medzi stráveným časom s potomkom a jeho úspešnosťou výraznejšia.

„Nie je to len o prítomnosti otca, ale aj o tom, aký ten otec je,“ povedal Daniel Nettle, psychológ z Newcastleskej univerzity, ktorý viedol analýzu vychádzajúcu z výskumu 10 000 detí počas posledných 50 rokov.

Nettle využil údaje z výskumu National Child Developement Study, ktorá skúma životy detí narodených medzi 3. a 9. marcom 1958. V prieskumoch zo 60. a 70. rokov mali matky zhodnotiť zapojenie otca do výchovy dieťaťa na stupnici od „nepoužiteľný“ po „rovný matke“. Tieto a aj ďalšie prieskumy skúmali okrem iného inteligenciu, príjem a vzdelanie účastníkov.

Nettle použil v minulosti rovnaké údaje na to, aby ukázal, že bohatší otcovia majú viac potomkov.

Pri investíciách rodičov sa však ako najsilnejšia mena ukazoval čas. V 11 rokoch mali deti, ktorým sa otec venoval omnoho vyššie IQ než deti, ktoré otca často nablízku nemali. „Nie je to pol bodu, ide v priemere o niekoľko bodov IQ,“ povedal Nettle.

Nettle tiež zistil, že vzdelanejší otcovia sú pre potomkov väčším prínosom než otcovia bez vzdelania. Pri rovnosti podmienok sa ich deťom v testoch darilo v priemere o niečo lepšie.

Vplyv otca však v dospelosti nepretrvával. V 42 rokoch deti „superotcov“ neboli zdatnejšie od ostatných. Synovia zo starostlivosti otca ťažili viac než dcéry. Podľa Nettlea je to preto, že muži musia prejsť v sociálnom rebríčku viac úrovní ako ženy.

Robert Quinlan, biokulturálny antropológ z Washington State University, povedal, že výskum je novým dôkazom dôležitosti prítomnosti otca pri výchove. Pýta sa však, či má ekonomické postavenie otca rozhodujúci vplyv na šikovnosť detí aj v reálnom svete. „Čo by ste zaplatili za pol bodu IQ navyše?“ pýta sa.

originál článku