Webový dizajn ovplyvňuje u detí vnímanie informácie

15.1.2009 16:50:17 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2356x

Nový výskum odborného časopisu Psychology & Marketing skúma vplyv dizajnu internetovej stránky na spracovávanie informácií u detí. Výsledky ukázali že typ použitého rozhrania môže výrazne ovplyvniť spôsob spracovania a udržania informácií. Tento vzťah veľmi silne ovplyvňuje vek dieťaťa.

 

Vedci použili vzorku 200 chlapcov a dievčat vo veku 7 až 13 rokov. Vytvorili štyri experimentálne stránky, ktoré sa líšili navigáciou a pomôckami pre učenie. Stránky boli vytvorené pomocou mapy, obsahu, mapy s pomôckami a obsahu s pomôckami.

Pomôcky predstavovali vyskakovacie okná, v ktorých boli zosumarizované dôležité informácie a ktoré sa objavili pri odchode zo stránky. Deti sa náhodne dostali na jednu z týchto štyroch stránok.

Vedci zistili, že u malých detí (7-9 rokov) mal vzhľad stránky na presnosť vyhľadávania a množstvo zapamätanej informácie výrazný vplyv. preferovali navigáciu pomocou mapy, pretože spracúvajú informácie holisticky. Staršie deti si lepšie poradili s navigáciou vo forme obsahu, pretože dokážu lepšie selektovať informácie a filtrovať nepotrebný materiál.

Pomôcky pri odchode zo stránky pomohli hlavne menším deťom, kým staršie deti tieto informácie spracovali bez problémov už počas prezerania stránky.

„Náš výskum je začiatkom aplikácie základných znalostí spracovávania informácií deťmi na dizajn webstránok,“ tvrdia autori výskumu vo svojom vyhlásení. „Internetové stránky by sa mali dokázať prispôsobiť potrebám detí v každom veku. Zvlášť potrebám malých detí.“

originál článku