ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark
picture

Prečo sa mladí nehrnú na štúdium techniky

30.9.2010 08:16:23 | Igor Bielich | Počet zobrazení: 2966x

Príčiny ich nezáujmu o techniku sú rozličné. Nezáujem má viacero príčin, ktoré však majú zrejmý následok – úbytok záujemcov o štúdium techniky na stredných a vysokých školách. Menší počet študentov je evidentný i napriek ich potrebe a možnosti uplatneniu na trhu práce.

V súčasnosti väčšina študentov, ktorí sa rozhodnú študovať, uprednostní ľahšiu cestu k získaniu vysokoškolského titulu. Áno, väčšina z nich sa rozhodne študovať netechnický odbor, aby si uľahčila zisk titulu. Odôvodňujú to atraktivitou odboru, menšími nárokmi na podávanie výkonov a spoločenskou prestížou. _____________________________________________________________________________ Nízka atraktivita technických odborov pretrváva už dlhšie obdobie. Najmä od obdobia rozšírenia vysokoškolského štúdia v regiónoch zaznamenávame neustály úbytok študentov techniky. Pretrváva mýtus z 90. rokov, keď nebolo potrebné mať vysokoškolské vzdelanie v danom odbore, ale na zamestnanie stačil viac-menej akýkoľvek vysokoškolský titul. Karta sa obracia a spoločnosť vyžaduje špecializáciu v konkrétnom odbore. Veru, nastal spoločenský vývoj. Dnes by už aj Sokrates musel byť profesionálne vzdelaným filozofom, aby bol považovaný ako autorita vo svojom odbore a nie ako šarlatán. V oblasti vedy a techniky to dnes platí dvojnásobne. __________________________________________________________________________________ Mladí ľudia vnímajú štúdium techniky ako málo atraktívne, ktoré nezodpovedá ich požiadavkám na zaujímavú prácu. Vo všeobecnom povedomí pretrvávajú stereotypy o nudnom a náročnom štúdiu. Získaniu titulu predchádzajú dlhé hodiny štúdia fyziky, chémie a matematiky. Matematika má dodnes povesť strašiaka na školách. Žiaci sa jej všemožne vyhýbajú už od základnej školy, no dobrý učiteľ vie žiaka posunúť i smerom, ktorým by sa sám nevybral. Isteže, učiteľ nie je všeliek, ale motivácia začína už v prvých kontaktoch s predmetom. _________________________________________________________________________ Ďalším argumentom je odtrhnutosť štúdia od praktického života, ktorý ale v súčasnosti nemá opodstatnenie. Technické odbory naopak reagujú na požiadavky vychádzajúce z praktického života. Otázne je, či tieto požiadavky spĺňajú dostatočne. Slovenský vzdelávací systém trpí nedostatkom peňazí, v dôsledku čoho je nemožné vyučovať technické predmety plnohodnotne podľa predstáv učiteľov i študentov. Technické zariadenia, ale i morálne zastarané postupy nepochybne znižujú prestíž štúdia. Treba však dodať, že súkromný sektor sa rovnako finančne neangažuje adekvátne, v dôsledku čoho je aplikovaný výskum pre prax záležitosťou iba niekoľkých pracovísk. Finančné útrapy nie sú problémom iba technických odborov, ale školstva ako celku. _________________________________________________________________________ Situácia uprednostňovania netechnických odborov je však evidentná i pri stredoškolskom vzdelávaní, kde sa preferujú štúdium na gymnáziách a obchodných akadémiách. Študenti, no najmä ich rodičia argumentujú, že ide o lepšiu prípravu na štúdium na vysokých školách, avšak v oblasti technických odborov si dovolíme tvrdiť, že je vhodnejšia špecializácia už od strednej školy. Nepriaznivú situáciu sa školy snažia zvrátiť otváraním nových odborov (biotechnológie, aplikovaná informatika, etc.), ktoré poskytujú uplatnenie už po štúdiu na strednej škole. Omnoho lepšie skúsenosti sú v spolupráci s technickými podnikmi, ktorí si prostredníctvom Vhodným príkladom v tejto oblasti je vzdelávanie v automobilovej špecializácií na stredných školách. Pilotné centrá pre PSA a KIA, ktoré takouto spoluprácou vznikli, pritiahli mladých ľudí k štúdiu techniky, nakoľko im poskytujú kontakt s aktuálnym automobilovým vývojom a možnosťou uplatnenia po skončení štúdia. Opätovne, ale ide iba o niekoľko svetlých výnimiek v našom školstve. _________________________________________________________________________ Riešene sa núka v spolupráci vysokých škôl, ktoré ponúknu súbežné štúdium na oboch školách alebo umožnia vznik interdisciplinárnych odborov, ktoré uspokoja potreby študentov i praxe. Vymyslieť atraktívny odbor je ale iba začiatok. Informovať, zaujať a pritiahnuť študentov je, ale dlhodobejšou záležitosťou, nie tak ako v súčasnosti, keď odbor vznikne pár mesiacov pre začiatkom akademického roku a ostáva iba na záujemcovi, aby prekonal námahu a získal potrebné informácie o možnosti štúdia. _________________________________________________________________________ Odstrániť predsudky a ponúknuť atraktívne odbory, ktoré zaujmú mladých. To je v skratke ponúknuté riešenie. Pritiahnuť mladých ľudí k štúdiu techniky je úloha neľahká, ale nie nezdolateľná. Musíme veriť, že nepriaznivá situácia sa vyrieši skôr ako budeme musieť riešiť nedostatok absolventov rekvalifikáciami a odborníkmi zo zahraničia.

Hodnotenie: 2,48
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

Súvisiace blogy:

Žiadne súvisiace položky
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.