picture

II. kolo VEĽKEJ SÚŤAŽE o dvojjadrové procesory Core 2 Duo!!!


Ceny v hodnote 30 000 Sk!

 

Éra štyroch jadier

Inovácie 20. storočia podstatne zmenili tvár sveta. Vynálezy, ktoré sa na začiatku nejavili
ako príliš dôležité, nakoniec úplne ovplyvnili životy miliárd ľudí. Vďaka miniaturizácii
dnes často tie najmenšie veci prinášajú najväčšie zmeny. Od rádioprijímača
(1901), cez čiarový kód (1952), optické vlákno (1955), laser a modem (1958) – až
po mik roprocesor (1971) – tieto vynálezy spolu vy tvárali náš dnešný spôsob života.
Jedným z najúspešnejších vynálezov minulého storočia sú zaručene počítače. Spoločnosť Intel zohrala vo vývoji osobných počítačov kľúčovú úlohu – od vzniku prvého integrovaného
obvodu zabudovaného do jedného čipu (mikroprocesoru), ktorý sa stal „mozgom“
p o č í t a č a (1968) – až po nepomerne výkonnejšie a sofistikovanejšie počítačové produkty, akým bol procesor Intel® Pentium® v roku 1993. Mooreov zákon – odvodený z po -
strehu spoluzakladateľa spoločnosti Intel, Gordona Moorea, že sa počet tranzistorov
v procesore každé dva roky približne zdvojnásobí – sa stal merítkom tempa inovácií spoločnosti Intel. Mnoho generácií „mozgov“ počítačov, alebo výpočtových jadier, revolučne ovplyvnilo spôsob využitia počítačov urobilo z nich moderné pracovné nástroje pracujúce na niekoľkých úlohách súčasne, vďaka nim vznikli tiež zábavné multimediálne centrá a univerzálne komunikačné zariadenia súčasnosti.

Spoločnosť Intel odštartovala na jeseň novú éru počítačového priemyslu, dobu
počítačov s väčším počtom jadier alebo s niekoľkými počítačovými mozgami v jednom procesore – štvorjadrové procesory radu Intel® Xeon® 5300 a Intel® Core™ 2 Extreme. Nové produkty prinášajú úžasnú rýchlosť spracovania a odozvy do segmentu univerzálnych serverov, pracovných staníc, tvorby digitálnych médií, hier a ďalších oblastí, ktoré prahnú po špičkovom výkone.

Súťažné otázky:
1/ Koľkáte výročie vzniku si bude Intel pripomínať na budúci rok (2008)?
2/ Aké bolo krycie meno procesoru Intel® Core™ 2 Duo pred uvedením na trh?

Stačí, ak odpoviete správne aspoň na jednu otázku z tohto alebo predošlého Quarku,
a už sa vaše meno ocitne v žrebovacom bubne.
Hlavná cena: procesor Core 2 Duo aj so základnou doskou
Ďalšie lákavé ceny:
2. miesto: procesor Core 2 Duo
3. miesto: základná doska
4. – 10 miesto: ruksaky, tričká, perá
Odpovede na súťažné otázky posielajte do konca marca na adresu:
Quark, Karpatská 7. 811 05 Bratislava 1, mailom: quark@perfekt.sk alebo faxom:
02/ 524 99 788. Nezabudnite napísať svoju adresu a telefón, na ktorom vás môžeme za -
stihnúť v prípade výhry. Veľké žrebovanie sa uskutoční začiatkom apríla. V májovom čísle
prinesieme o všetkom podrobnú správu.