picture

Súťaž Európskej komisie v oblasti udržateľnej energie


Dostáva sa vašej organizácii dostatočného uznania a pochvaly za úsilie v oblasti udržateľnej energie alebo energetickej účinnosti? Európska komisia chce odmeňovať najlepšie príklady schém trvalo udržateľnej energetiky a propagovať ich výsledky pred širším publikom. Odmeňovanie najlepších v trvalo udržateľnej energetike Európy: Súťaž o výročné ceny! Pozývame vás, aby ste sa stali súčasťou tejto vzrušujúcej Kampane. Prihláste sa do 19. októbra 2007 a automaticky sa dostanete do súťaže o výročné ceny. Najlepšie projekty ohľadom obnoviteľnej energie budú predstavené na prestížnej ceremónii v Bruseli 29. januára 2008. Kampaň vás chce podporiť vo vašej snahe. Pripojte sa k partnerstvu pre trvalo udržateľnú energiu ešte dnes. Pre viac informácií, ako sa zapojiť do kampane a ako predložiť váš projekt, kliknite na www.sustenergy.org zdroj: Sustainable Energy European Campaign