picture

IV. ročník literárnej súťaže


Vydavateľstvo Perfekt v spolupráci s detským časopisom Fifík, mesačníkom Quark, detským Združením Korytnačky a s podporou Protidrogového fondu vypisujú 4. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom.

 


Štatút literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti 4. ročník

Vydavateľstvo Perfekt v spolupráci s detským časopisom Fifík, mesačníkom Quark, detským Združením Korytnačky a s podporou Protidrogového fondu vypisujú 4. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom.
Súťaž je neanonymná, určená autorom nad 18 rokov, ktorí môžu súťaž oboslať pôvodnými, dosiaľ nepublikovanými poviedkami od 1. 6. 2008 do 15. 8. 2008. Jeden autor môže do súťaže prihlásiť maximálne dve poviedky v rozsahu 8 rukopisných strán (30 riadkov po 60 úderov). Práce posielajte na adresu: Vydavateľstvo Perfekt, a. s., Karpatská 7, 811 05 Bratislava v dvoch printových exemplároch a v elektronickej verzii v programe Word (CD, disketa). K poviedkam priložte meno a kontaktné údaje autora, číslo účtu a e-mailovú adresu. Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia.
Výsledky súťaže po vyhodnotení oznámi vyhlasovateľ na webových stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk a v periodikách Fifík a Quark a v Učiteľských novinách do 30. 12. 2008.
Ocenené a vybrané práce vyjdú knižne do konca roka 2008 a budú honorované podľa honorárového sadzobníka vydavateľstva Perfekt (5 000 Sk za jeden AH).
Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o pôvodnú detskú poviedku, rozvinúť tento literárny žáner a inšpirovať autorov k jeho tvorbe a zároveň literárne spracovať pálčivé témy a problémy detí.
Hodnotenie poviedok a výber 15 poviedok do knižnej publikácie zrealizuje porota zložená z literárnych redaktorov, spisovateľov, učiteľov a odborného garanta. Z tohto výberu poviedok 5 čitateľských kolektívov detí vyberie tú, ktorá získa Hlavnú cenu – Cenu dieťaťa.
Víťazná poviedka bude honorovaná sumou 11.000,- Sk.

Každý autor, ktorého poviedka bude uverejnená v knihe, dostane 1 autorský výtlačok knihy.
Navrhované témy pre 4. ročník literárnej súťaže pre deti a mládež pripravil pre spisovateľov kolektív psychológov, pedagógov, literátov a detí:

Vyrastám v náhradnej rodine
Vyzerám ako medveď (som tučný)
Ako princezná na móle (anorexia, bulímia)
Droga číslo jeden – problém spoločnosti
Som INÝ, si INÝ
Dieťa potrebuje rodinu
Aby svet bol lepší
Som len človek (drobné zlyhania)
Môj kamarát Róm
Ľudia medzi nami (handicapovaní)
Puberta, to je vec
Počítače – to je moje
Čo to číha na ceste
Súťaž vzhľadom k adresátovi predpokladá pozitívne východiská, humánne posolstvo určené deťom, ich rodičom a pedagógom, nepoužívanie vulgárnych výrazov. Zvlášť bude oceňovaný humorný prístup k literárnemu spracovaniu tém.
Ocenené a ďalšie vybrané poviedky budú publikované knižne do konca roka 2008 v edícii Fifíkova knižnica v knihe. Knihy z prvých troch ročníkov súťaže vydavateľstvo Perfekt vydalo v rokoch 2005, 2006 a 2007. Ďalšie vybrané poviedky uverejní periodická tlač – mesačník Fifík, časopis Quark a Učiteľské noviny a internetová knižnica na www.perfekt.sk.


V Bratislave, 2. 6. 2008 Vydavateľstvo PERFEKT


Víťazné poviedky

Rok 2005 – Poletíme za dúhou 1, vyhrala Jana Bodnárová s poviedkou PSY
Rok 2006 – Poletíme za dúhou 2, vyhrala Gabriela Majtaníková s poviedkou Imidž je nanič
Rok 2007 – Anjelik vo vysokej tráve – Poviedky pre deti, vyhral Vladimír Hanuliak s poviedkou Anjelik vo vysokej tráve