ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark
picture

SVIEŤME SI NA CESTU, NIE NA HVIEZDY!


Cieľom súťaže je predovšetkým osveta v problematike svetelného znečistenia, ktorého negatívny vplyv si ešte uvedomujeme len málo, no zasahuje do všetkých oblastí nášho života. Propagáciou správneho osvetľovania prispejeme k zdravšiemu životnému štýlu, ochrane životného prostredia i šetreniu výdavkov za elektrickú energiu.

 

Súťaž je určená pre všetkých fotografov. Okrem samotnej súťaže je našim cieľom získať aj čo najširší podkladový materiál, ktorý sa týka problematiky svetelného znečistenia. Fotografie budú použité pri ďalšej propagácii správneho osvetľovania i pranierovania tých, ktorí mám nesprávnymi svietidlami život znepríjemňujú.

Súťažné kategórie:

1.Ako nesvietiť
Do tejto kategórie patria snímky, na ktorých je nevhodné osvetlenie domov, chodníkov, ciest, parkov, reklamných plôch... Môžu dokumentovať neúčelné plytvanie elektrickou energiou či nesprávne svietidlá, ktoré svietia aj tam kam nemajú.
2.Správne svetlo
V tejto kategórii majú byť snímky zachycujúce správne typy svietidiel a osvetlenia, snímky, ktoré dokumentujú, že sa svieti len skutočne tam, kde je to potrebné. Správne svietidlá sú šetrné k nočnému prostrediu, neobťažujú ľudí a nočné živočíchy.
V 1. a 2. kategórií nie sú dovolené fotomontáže.
3.Variácie svetla a tmy
Táto kategória je úplne otvorená a umožňuje autorom snáď najväčšie pole pôsobnosti. Na svoje si iste prídu aj fotografi s umeleckým cítením. V každom prípade však nezabudnite o čom súťaž je – o správnom a nesprávnom osvetľovaní.Uzávierka súťaže: 30. 11. 2009

picture
 
 

Podmienky súťaže „Svieťme si na cestu, nie na hviezdy !“

Súťaže sa môže zúčastniť každý, bez obmedzenia veku a národnosti.
Zhotovenie fotografie nie je obmedzené miestom a časom.
Fotografiu môže poslať len autor snímky.
Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s jej zverejnením a pravidlami súťaže. Autor zároveň súhlasí, že jeho materiály môžu byť použité pri propagácii správneho osvetlenia, jeho autorské práva však ostávajú zachované.
Klasické fotografie sa autorovi vrátia len na vyžiadanie osobne alebo poštou (autor priloží k fotografiám poštové známky príslušnej hodnoty).

Počet prác:
Každý autor môže do súťaže zaslať neobmedzený počet súťažných snímok. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať maximálne 5 snímok. Každá fotografie seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.

Formát súťažných snímok:
Klasická papierová fotografia musí mať minimálny rozmer 13 x 18 cm alebo odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany. Odporúčaný je však formát väčší až do formátu 30 x 40 cm a jeho odvodeniny. Fotografie zasielajte lesklé, bez rámčekov, nepaspartované. Toto pravidlo sa nevzťahuje na fotografie historicky cenné.
Snímky v elektronickej podobe zaslané e-mailom vo formáte JPEG musia mať minimálne 1600 bodov na dlhšej stane. Maximálna veľkosť e-mailu pre zasielanie elektronických fotografií je 5 MB. Na digitálnych nosičoch CD a DVD je možné posielať obrázky v ľubovoľnom obrazovom formáte (JPEG, TIFF, BMP a pod.) bez obmedzenia ich maximálnej veľkosti.

Zasielanie snímok:
Snímky je možné zasielať poštou na adresu SZAA – Hvezdáreň
Tomašovská 63
979 01 Rimavská Sobota
(obálku označte slovom FOTOSÚŤAŽ)

alebo elektronicky na adresu fotosutaz@szaa.org.
Každá klasická fotografia musí byť na zadnej strane označená údajmi:
kategória, názov snímky, meno a priezvisko autora, rok narodenia, adresa pre korešpondenciu, e - mail, parametre použitého prístroja a materiálu, dátum a čas expozície, miesto zhotovenia snímky.
Snímky zasielané elektronicky musia mať pripojený textový súbor s rovnakými údajmi ako fotografie klasické.

Vyhodnotenie súťaže:
Vyhodnotenie súťaže bude do 15.12.2009. Súťažné práce bude hodnotiť porota menovaná vyhlasovateľmi. Porota vyberie 3 najlepšie fotografie v každej kategórii. Každú účastník súťaže má právo získať len jednu cenu za svoju najlepšie hodnotenú fotografiu. Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť.
Autori ocenených snímok získajú hodnotné ceny venované organizátormi a sponzorom súťaže.
Zoznam výhercov bude po skončení súťaže na stránkach organizátorov.

picture
 
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.