picture

Dizajnérska súťaž s Nissanom QASHQAI


Nissan v spolupráci s webovou stránkou Designboom.com vyhlásil pre profesionálov, študentov či nadšencov dizajnérstva medzinárodnú súťaž grafického dizajnu, v ktorej hľadá nové riešenia mestského parkovania tak, aby bolo modernejšie a inovatívnejšie.

 

Súťažiaci majú navrhnúť moderné parkovisko v spojení s motívom Nissan Qashqai. Návrhy môžu riešiť ľubovoľný aspekt mestského parkovania (podzemné, vonkajšie, v budovách, viacúrovňové, s kreatívnym využitím najrôznejších tvarov, farieb, materiálov, zvukov, rámp, symbolov, značiek, či označení atď.), pričom každý návrh zaslaný do súťaže musí obsahovať záber modelu Qashqai alebo aspoň jeho časti (spätné zrkadlá, maska chladiča, kolesá, puklice a pod.). Musí byť viditeľný vo finálnom videostvárnení, v zábere objektu, na ilustrácii alebo obrázku znázorňujúcom návrh. Pre súťažné návrhy sú k dispozícii rôzne foto- a videosnímky modelu Qashqai, ktoré ho charakterizujú. Po zaregistrovaní sa do súťaže budú mať účastníci prístup do obrazového archívu, v ktorom nájdu obrázky a fotografie vozidla Nissan Qashqai.

Návrhy je možné predložiť po bezplatnej registrácii na stránke

http://www.designboom.com/users/insert_contest.php?contest_pk=29

 

vo forme videozáznamov, objektov alebo ilustrácií do 27. septembra 2009.

Porota zložená z vrcholných predstaviteľov spoločnosti Nissan v oblasti dizajnu pod vedením Shira Nakamura, Senior viceprezidenta a kreatívneho riaditeľa pre dizajn a značku Nissan Co. Ltd a Alfonsa Albaisa, viceprezidenta pre Nissan dizajn v Európe a hosťujúce hviezdy dizajnérstva na čele s Alasdhairom Macgregorom Hastiom, kreatívnym riaditeľom pre Európu. TBWA\ G1 udelí ceny za návrhy a štúdie, ktoré sú inovačné z hľadiska formálnych, resp. technických aspektov. Hlavnou výhrou za najlepší návrh je 5 000 EUR, druhé miesto bude ohodnotené sumou 3 000 EUR a tretie miesto sumou 2 000 EUR.

Základným kritériom je, že projekty nesmú byť už vo výrobe ani zverejnené. Publikované alebo už vystavené projekty sa do súťaže neprijímajú.

Súťažiaci musia zabezpečiť, aby obrázky, ľudia, miesta, hudba, monumenty použité v diele a podané do tejto súťaže neboli viazané autorskými právami alebo boli vlastníctvom účastníkov súťaže.
Až do vyhlásenia výsledkov nesmú účastníci súťaže nikde zverejniť svoje súťažné práce.

Viac informácií o súťaži a podmienkach pre zapojenie sa do nej nájdete na stránke

http://www.designboom.com/users/insert_contest.php?contest_pk=29