picture

Jazyky v mojej rodine


Súťaž pre žiakov a mladých ľudí na tému Jazyky v mojej rodine sa uskutočňuje pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a jej cieľom je vyrobiť plagát. Vítané sú všetky formy stvárnenia - kresba, maľba, fotografia a, samozrejme, text.

 

Súťaž je vypísaná pre kategórie:
7-10 rokov
11-14 rokov
15-18 rokov
Najlepšie práce budú vystavené na Európskom dni jazykov v Bratislave a odmenené hodnotnými cenami.

Originál príspevku vo formáte A3 posielajte do 24. mája 2010 na:
Informačná kancelária Rady Európy,
Klariská 5,
PO BOX 217
810 00 Bratislava 1

Viac informácií nájdete na
http://www.radaeuropy.sk/?europsky-den-jazykov-2010