ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

4. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia


Zmyslom súťaže je osloviť slovenských a českých študentov vysokých škôl a univerzít študujúcich na Slovensku, v Čechách a v zahraničí, s cieľom motivovať ich k záujmu a štúdium darcovstva, filantropie, charity a dobrovoľníctva. Chceme podporiť študentov, ktorých oslovila myšlienka filantropie a rozhodli sa tento fenomén hlbšie preskúmať v teoretickej či empirickej rovine. Prostredníctvom súťaže chceme oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým a jeho dopadoch na život jednotlivcov aj spoločnosti.

 

Predkladateľ musí byť študentom denného alebo externého bakalárskeho, inžinierskeho a magisterského štúdia.
o Predkladaná práca má byť vypracovaná v akademickom roku 2009/2010 ako diplomová, bakalárska alebo ročníková práca.
o Predkladateľ môže byť študentom študujúcim na Slovensku, v Čechách alebo v zahraničí, prihlásená práca musí byť odovzdaná v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
o Predkladaná práca sa týka témy filantropie, charity a dobrovoľníctva.

Diplomovú/bakalársku/ročníkovú prácu na tému filantropie, charity a dobrovoľníctva je potrebné odovzdať do 31.8.2010 a to v dvoch exemplároch v tlačenej forme na adresu: Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava a elektronicky vo formáte .doc na adresu: cpf@changenet.sk
Študenti študujúci v Českej republike môžu prácu odobzdať v Nadacii Via ,Jelení195/9, 118 00 Praha 1 a elektronicky vo formáte .doc na adresu: cpf@changenet.sk

Súťažiaci musí zaslať spolu s diplomovou/bakalárskou/ročníkovou prácou aj vyplnený:
- Formulár,
- štruktúrovaný životopis predkladateľa práce,
- minimálne 2 referencie z akademického prostredia.

Kontakt: 02/5464 4682 alebo cpf@changenet.sk.

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.