GOOGLE GLOBAL SCIENCE FAIR 2011


Google global science fair 2011 je súťaž určená všetkým študentom vo veku od 13 - 18 rokov. Študenti odovzdajú vedecké projekty, ktoré budú vyhodnotené v niekoľkých kolách. Prihlášky sa odovzdávajú od 1. januára 2011 do 4 apríla 2011. Víťazov vyhlásia 11. júla 2011.

 

Účastníci môžu podať prihlášku ako jednotlivci alebo ako súčasť skupinovej
prihlášky skladajúcej sa z 3 ľudí. Do súťaže sa treba zaregistrovať.
Prihláška sa podáva na stránkách Google Global Science Fair 2011:
http://www.google.com/sciencefair.