Medzinárodná chemická súťaž


Chémia je predmet, ktorý sa bez experimentov stáva nezáživným teoretizovaním. Projekt S chémiou k energii sa snaží, aby si žiaci uvedomili krásu chémie, aby túžili po jej bližšom spoznaní.

 

Koncern LANXESS vyrába produkty špeciálnej chémie. Svoju celosvetovú vzdelávaciu iniciatívu rozširuje na Slovensko a sponzoruje 11. projektovú súťaž Zväzu učiteľov chémie Rakúska (VCÖ) na tému S chémiou k energii. Populárna súťaž si za cieľ stanovila podporu výučby chémie pomocou vlastných študentských pokusov. Finančnou podporou by chcel koncern LANXESS dlhodobo zlepšiť prírodovedno-technické vzdelávanie a praktické získavanie skúseností na zúčastnených troch slovenských školách.
Na Slovensku sa na ňu pripravuje ZŠ Tilgnerova v Bratislave (s 30 žiakmi), Cirkevné gymnázium v Spišskej Novej Vsi (s 20 študentmi) a Základná škola Kežmarská v Košiciach (s 25 žiakmi). Témou slovenských škôl v tomto ročníku projektovej súťaže je Chémia a energia pre budúcnosť.
. Slovenskí študenti, ktorí v súčasnosti pripravujú experimentálnu fázu projektu, ukončia svoju prácu do 29. marca. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v júni vo Viedni.