Študentská organizácia BEST


BEST je nezisková a nepolitická organizácia študentov technických univerzít. Od roku 1989 zabezpečuje komunikáciu, spoluprácu a možnosti výmeny študentov z celej Európy. V súčasnosti funguje v 30 krajinách Európy a 86 lokálnych skupinách.

 

Organizácia BEST ponúka rôzne typy aktivít, napríklad kurzy, ktoré majú vzdelávací alebo oddychový charakter a zvyčajne trvajú dva týždne. Ich náplňou bývajú návštevy firiem, priemyselných závodov a výskumných centier. Študenti sa zúčastňujú i prednášok profesorov univerzít a expertov z firiem. Neakademická časť kurzov pozostáva z predstavenia kultúry danej krajiny a z prehliadky historických pamiatok. Výhodou pre študentov je i zlepšenie sa v anglickom jazyku.
Ďalšou aktivitou združenia BEST je organizovanie miestnych inžinierskych súťaží (LEC – local engineering competition). Ide o jednodňové súťaže až pre 80 súťažiacich z STU. Víťazný tím postupuje na regionálne kolo, môže postúpiť na celoeurópske kolo s názvom CEBEC a následne na súťaž do Kanady.
Výhodou členstva v tejto študentskej organizácii je okrem rozvoja osobnosti, spoznania množstva ľudí, aj príležitosť byť účastníkom interných akcií. Jednou z nich je regionálne stretnutie členov stredoeurópskeho regiónu, ktoré sa naposledy konalo vo Viedni. Ďalšie stretnutie bude tento rok v slovinskom Maribore.
Podrobné informácie o organizácii, aktivitách, kurzoch aj o súťažiach nájdete na stránke www.best.stuba.sk.