Konferencie

Znalosti 2008

13.2.2008 - 15.2.2008 | Bratislava, konferenčné centrum Družba

Hlavné témy konferencie
* objavovanie znalostí v databázach, prúde dát a udalostí, strojové učenie
* získavanie a reprezentácia znalostí od experta
* vyhľadávanie informácií, textové a multimediálne databázy, modelovanie podobnosti, extrakcia vlasností z dát
* znalostné systémy
* webové a gridové služby
* multi-agentové technológie
* sémantická anotácia dokumentov
* sémantický web a webové služby
* znalostné ontológie a ďalšie konceptuálne modely
* spracovanie prirodzeného jazyka
* znalostný manažment vrátane aspekov firemnej praxe a implicitných znalostí
* znalostné gridy
* jazyky vzorov a používateľské rozhrania
* aplikácie znalostných systémov

Program

Podmienky účasti


Kontakt

Prípadne otázky alebo podnety zasielajte na znalosti2008[at]fiit.stuba.sk