Diskusia: Môžeme vypnúť internet?


Nie je dôvod

To, že tu internet ostane, nie je len preto, že sa nedá zničiť. Veď s 
internetom sa dnes pracuje v každej firme a je potrebný temer ku každej 
práci. Takže nie je dôvod ho rušiť!

Autor: | 11.5.2009 09:26:59
Načo

Načo by sme ho vypínali. Veď to je ako s televízorom, raz ho máme, 
spríjemňuje a urýchľuje nám život, tak tie nástrahy okolo neho už nejako 
oželieme.

Autor: | 22.5.2009 14:12:15