Diskusia: Krajiny, produkujúce najmenej skleníkových plynov, sú voči klimatickým zmenám najzraniteľnejšie