Diskusia: Historické spolunažívanie medzi vačkojazvecmi a psami dingo môže vysvetliť uhol pohľadu vačkojazvecov na domác