Triezvy pohľad

Otázka existencie mimozemského života bola, je a ešte zrejme dlho bude 
diskutabilná a ľudia sa budú rozdeľovať do dvoch táborov. Či už 
existuje civilizácia na iných planétach alebo nie, na danú problematiku 
je potrebné vždy nazerať triezvo a rovnako aj uskutočňovať vedecké 
výskumy. Žiadny extrém neprináša nič pozitívne. A tu sa núka otázka: 
Prinesie nám objavenie mimozemskej civilizácie niečo pozitívne?

Autor: Mgr. Lenka Grešková | 9.7.2007 09:46:47