Chemické pokusy pre deti

Tento článok sa mi veľmi páči, pretože rozvíja záujem o chémiu a 
odbornú činnosť u detí, ktoré možno ani nemali o takéto veci záujem. Ide 
aj o neposlušné deti, ktoré si radi vyrobia sliz, s ktorým budú potom 
strašiť spolužiakov.

Autor: Šárka Ondrejovičová | 6.11.2007 19:01:01