ospravedlnujeme sa, malo tam byt samozrejme "rychlost zvuku". opravili sme to

Autor: Q | 21.12.2007 10:39:44