Maya II ako DNA PC

Skutočne sa značná pozornosť vedy upriamuje na molekulárne počítače. 
Tieto počítače patria do skupiny tzv. kvantových počítačov a konkrétny 
príklad počítača, kt. vďačí za svoj vznik vedcom z univerzity Nového 
Mexika v spolupráci s Kolumbijskou univerzitov je DNA počítač MAYA. tento 
počítač zase pracuje na báze deoxyribonukleovej kyseliny .... z toho 
priradenie katogorizácie DNA PC. Vo výpočtovej technike ide predovšetkým o 
vysokú integráciu prvkov na plochu čipu. Podobne to je aj u tochto 
počítrača, kde sa jedná o hradlá DNA. Ešte podotknem,že tento počítač 
bol bol len nedávno predstavený koncom roku 2006! O výskum sa zaujíma 
dokonca i NASA napríklad na kontrolu zdravotného stavu svojich kozmonautov ako 
aj letectvo. Ale o tom bz sa dalo diskutovať, že?

Autor: Filip Lazišťan | 13.2.2007 15:36:56
Tema

dobra tema na blogy

Autor: Peter Matusinec | 13.2.2007 15:46:06