Nie je dôvod

To, že tu internet ostane, nie je len preto, že sa nedá zničiť. Veď s 
internetom sa dnes pracuje v každej firme a je potrebný temer ku každej 
práci. Takže nie je dôvod ho rušiť!

Autor: | 11.5.2009 09:26:59