Otázka pohľadu

Ja osobne si myslím, že ide o otázku pohľadu na vec. Možno sa zaoberať 
problematikou redukcie úniku CO2 do ovzdušia možným zachytávaním a 
uskladňovaním, alebo sa bude riešiť problematika čo najväčšej možnej 
redukcie vzniku CO2. V praxi by to teda znamenalo zavedenie metód a najmä 
presadzovanie výroby produktov (azda najväčší vplyv má výroba el. 
energie a splodiny dopravy), ktoré majú najmenšie vedľajšie účinky ako 
je produkcia CO2. paradoxneň,ale takéto metódz sú tie drahšie a 
zložitejšie, často aj nebezpečnejšie a vyžadujú si nutné opatrenia 
ako tie, ktoré sú k prírode agresívnejšie...

Autor: Filip Lazišťan | 13.2.2007 15:49:28
Súhlasím!

VEľkým spoločnostiam sa vždy hodí radšej lacno vyhodiť odpad 
ďaleko od ich záhrad a je im jedno, čo s ním bude, a čo bude hlavne s 
prírodou. Avšak ja osobne nemyslím, že je to najlepší nápad. 
Poprvé : musí to stáť veľký peniaz a podruhé, treba sa zamyslieť 
aj nad devastáciou krajiny, pod ktorou uložia ten ,,ľad". Pretože 
vytvorenie takého priestoru bude vyžadovať veľká zásah do prírodu, 
pričom môže dôjsť k znečisteniu podzemných vôd, prameňov, 
znečisteniu pôd (to som si istý) a nakoniec ešte nie je vyriešená 
otázka, ako chcú ten CO2 udržať v tuhom stave na západe Európy? 
Globálne otepľovanie totiž oteplí aj Golfský prúd a ten nenechá CO2 
dostatok chladu, hoci ide o more a zrejme sa značné hĺbky... to je 
všetko :)

Autor: Martin Ivanecký | 18.2.2007 20:04:46
púšť

Na púšti je vela miesta tak by ten "ľad" moholi zakopat do pušti. 
Hádam nikomu by to neprekážalo.

Autor: Peter Šlesár | 20.2.2007 13:43:55