Otázka pohľadu

Ja osobne si myslím, že ide o otázku pohľadu na vec. Možno sa zaoberať 
problematikou redukcie úniku CO2 do ovzdušia možným zachytávaním a 
uskladňovaním, alebo sa bude riešiť problematika čo najväčšej možnej 
redukcie vzniku CO2. V praxi by to teda znamenalo zavedenie metód a najmä 
presadzovanie výroby produktov (azda najväčší vplyv má výroba el. 
energie a splodiny dopravy), ktoré majú najmenšie vedľajšie účinky ako 
je produkcia CO2. paradoxneň,ale takéto metódz sú tie drahšie a 
zložitejšie, často aj nebezpečnejšie a vyžadujú si nutné opatrenia 
ako tie, ktoré sú k prírode agresívnejšie...

Autor: Filip Lazišťan | 13.2.2007 15:49:28