spev

a spievanie v kostole posilňuje pľúca

Autor: Jana Matejíčková | 7.2.2007 19:30:38

a upevňuje medziľudské vzťahy ;)

Autor: Ondrej Székely | 7.2.2007 23:46:42
synagoga

Prečo v kostole a nie v synagoge ? Je tam nejaký rozdiel či čo ?

Autor: Peter Šlesár | 23.4.2007 14:47:36