Uvolnenie?

Mnohí ľudia vravia, že do kostola chodia aby sa troška uvolnili a oddýchli 
si. Avšak v čase keď som chodieval do kostola som mal skôr opačný pocit. 
Je to práve kôli ľuďom ktorí tam chodievajú. Musím zkonštatovať, že 
väčšina takýchto ľudí chodieva do kostola aby ich tam druhí ľudia, 
dedinčania, susedia videli a aby tak hodili dojem, že sú kresťanmi. Zo 
skúseností ale viem, že títo, ja ich nazývam "kvázikresťania" sú často 
zradnejší, konfliktnejší a nedôverihodnejší ako tí čo žijú pokojný 
život bez toho aby kostol navštevovali. Bohužiaľ.

Autor: Filip Lazišťan | 13.2.2007 19:15:45