Aj v iných oblastiach

Len nerozumiem tomu, prečo to má byť určené len pre dizajnérom, resp. na 
kreslenie. Veď dotykový displej by využil každý, kto rád dáva svoje 
myšlienky na papier. Prečo by to nemohlo rozoznať aj písmo? Veď už 
existuje server, na ktorom sa dá spraviť z písma hocikoho samostaný font. A 
ten keď sa uloží do počítača, prečo by neal vedieť presunúť písané 
písmo do docu?

Autor: | 27.1.2010 09:10:44