Starosť navyše

Nosiť pri sebe kartu je možno riešením, ale nie veľmi pohodlným. Tú 
môžu predsa ukradnúť tiež, alebo ju môže človek stratiť či zabudnúť.

Autor: | 15.2.2010 08:18:08