teória :)

pán autor si používa slovo vákum ako sa mu zapáči a zamieňa si ho s 
gravitáciou!!! podľa jeho teórie by v strede akokoľvek veľkého telesa bola 
dutina. Ako by potom fungovali hviezdy, keď práve v mieste najvyššieho tlaku 
a hustoty, kde prebieha fúzia atómových jadier, by bola dutina... Ako sa vo 
vákuu môžu stretnúť dve jadrá s dostatočnou energiou aby splynuli??? />A ako vysvetlí fakt, že jadro planét, aj keď kvapalné, sa správa ako 
kryštalický tuhý materiál??? ako to, že seizmológovia dutinu 
neobjavia???
A zdása, že pánovi autorovi robí problém vyjadrovať sa 
zrozumiteľne.

Autor: | 14.12.2011 12:09:29