bermudský trojuholník

Bermudský trojuholník je v skutočnosti veľká patogénna zóna. Patogénne 
zóny sú miesta z trvale nižším atmosférickým tlakom. Ľudia citlivý na 
na náhle zmeny atmosférického tlaku, môžu pri prechode takouto oblastou 
chvílkovo stratiť vedomie a tým spôsobiť haváriu lietadla, prípadne lode. 
Až vedci pochopia ako funguje gravitácia, potom budú chápať vznik i 
pôsobenie patogénnych zón.

Autor: | 1.2.2012 19:20:33