Není to jen

úzkost, ale i znechucení co lidi odklání od matematiky. Náš Jan Amos 
Komenský řekl: žák je pochodeň, kterou je třeba zapálit, a ne nádoba, 
kterou je třeba naplnit! Žel, dodnes velmi často platí právě druhá 
možnost - místo toho aby se ve studentech probudil o matiku zájem, jsou 
nelítostně mláceni do hlav něčím, co jim nic neříká a, přiznejme si na 
rovinu, co 99 % propulace nikdy v životě nepoužije, leda ve škole aby 
nepropadli...

Autor: | 9.5.2013 18:40:58