Inkubátory

Laboratórium DSP a mikroradičov

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Laboratórium DSP je určené na vedecko-výskumnú prácu v oblasti digitálneho spracovania signálu s využitím moderných technológií na báze signálových procesorov a mikroradičov. Je vybavené vývojovými pracoviskami, ktoré zahŕňajú softvérovú a hardvérovú podporu pre vývoj a testovanie DSP aplikácií na báze signálových procesorov radu TMS320 a mikroradičov radu TMS370 a MSP430. Laboratórium je vybavené precíznymi meracími prístrojmi a profesionálnym vývojovým prostredím pre prácu so spomenutými procesormi. Pedagogické DSP laboratórium je Európskym školiacim pracoviskom pre signálové procesory TI s právom vydávať certifikát.


DSP Lab disponuje tromi laboratóriami, určenými pre vedecko-výskumnú činnosť, realizáciu prototypov a pedagogickú činnosť. Medzi najdôležitejšie oblasti praktického využitia laboratória patria predovšetkým: aplikácie mikroradičov a mikroprocesorov v rádioelektronických systémoch, spolupráca s priemyslom pri vývoji prototypov a zavedenie výsledkov výskumu do praxe, podpora študentských aktivít a projektov a sprístupnenie moderných technológií študentom.

Kontakt

Bratislava
Ilkovičova 3, 812 19
Tel.: 02/60291 775
E-mail: peter.fuchs@stuba.sk
Fax: 02/60291 213