ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

HT Laboratóriá

Laboratórium vysokých napätí

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Vysokonapäťové laboratórium je určené na pedagogickú, výskumnú a skúšobnícku činnosť v oblasti vývoja, prevádzky a skúšania izolačných systémov elektrických zariadení všetkých napäťových úrovní využívaných v SR s možnosťou vykonávania skúšok i diagnostických meraní vrozsahoch predpísaných normami. Laboratórium má udržiavaný systém kvality a pre vybrané skúšky je súčasťou akreditovanej Skúšobne FEI STU. Meracie zariadenie na diagnostiku izolačných systémov elektrických strojov točivých i netočivých je mobilné takže merania možno vykonávať i v mieste diagnostikovaného zariadenia. V zmysle uvedeného zamerania laboratórium poskytuje i expertízne služby. Laboratórium je vybavené: transformátorovou kaskádou 1200kV, 1500 kVA, 50 Hz; impulzným generátorom 100 kJ - atmosférický impulz 1,2/50 µs do 2500 kV, spínací impulz 250/2500 µs do 1500 kV; pokusným vonkajším vedením dĺžky 330 m s izolačnou výbavou 440 kV; pokusným poľom na vibračné skúšky; trhacím zariadením na meranie mechanickej pevnosti; skúšobnými transformátormi 100, 200 a 350 kV; jednosmerným zdrojom 300 kV; kapacitnými deličmi napätia do 300, 600 a 1200 kV; odporovými deličmi napätia do 100 a 200 kV;impulzným deličom napätia do 2500 kV; elektrostatickými voltmetrami do 30 a 75 kV; rotačnými voltmetrami do 50 a 100 kV; guľovými iskrištiami d = 5, 10, 25 a 150 cm; meračmi čiastkových výbojov; Scheringovými mostíkmi; digitálnym oscilografom HP 54 522A, 500MHZ, 2 GSa, meračmi izolačného odporu fy MEGGER typov Meg 10-01, 10kV a fy Baur typov PGK 50, 50kV.


Napäťové skúšky a testovanie elektrických zariadení v zmysle noriem, periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcok pre elektrotechniku, špeciálne merania na prvkoch prenosovej a distribučnej sústavy pre potreby výskumu, merania na kábloch, diagnostika izolačných systémov elektrických pohonov a generátorov, skúšky vibračnej odolnosti, rôzne špecifické merania v rozsahu prístupných zdrojov napätí a meracej techniky. Merania a skúšky v zmysle Osvedčenia o akreditácii, vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou z 2.1.2004.

Kontakt

Laboratórium vysokých napätí
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
E-mail: daniela.revakova@stuba.sk
Fax: 02/65425 826
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.