ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

HT Laboratóriá

Laboratórium svetlotechnických zariaden

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Laboratórium ako súčasť Skúšobne FEI je jediným akreditovaným pracoviskom v SR na meranie svetelnotechnických veličín. Ponúka meranie svetelného toku, svietivosti, kriviek svietivosti, jasu, účinnosti, merného výkonu, hraničného uhla jasu a ďalších svetelnotechnických veličín. Pracovisko je vybavené modernou meracou technikou (luxmetre, jasomery, integrátory svetelného toku, presné svetelné normály). Je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR na meranie hygienických parametrov osvetlenia. Ponúka odborné a expertízne posudky zamerané na závažné problémy svetelnej techniky. Spracúva návrhy osvetlenia pre budovy, komunikácie, ilumináciu, ako aj energetický audit budov a zariadení zameraný na svetelnú techniku a elektroenergetiku.


Služby laboratória sú určené pre firmy zaoberajúce sa výrobou svetelných zdrojov, svietidiel a ich komponentov, pre stavebné firmy a ich investorov – meranie hygienických parametrov osvetlenia, návrh osvetľovacej sústavy, orgány verejného zdravotníctva, pri riešení problémov osvetlenia na pracoviskách, pre štátne a verejné organizácie pri riešení závažných problémov týkajúcich sa svetelnej techniky, pre stavebníkov pri návrhu osvetľovacích sústav a pre ostatných záujemcov pri riešení ich svetelnotechnických problémov.

Kontakt

Laboratórium svetlotechnických zariaden
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
E-mail: alfonz.smola@stuba.sk
Fax: 02/60291 774
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.