Inkubátory

Laboratórium vysokorýchlostných počítačových sietí

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

V laboratóriu sa vykonáva vedecko-výskumná činnosť v oblasti moderných komunikačných technológií a sietí. Vybavené je zariadeniami ISDN, ATM, SDH s prepojením do verejnej siete a vysokorýchlostnou LAN sieťou s pripojením na Internet. Skúmajú sa tiež možnosti multimediálnych aplikácií, poskytovania služieb vo vysokorýchlostných sieťach a súvisiace problémy s prístupom k službám prostredníctvom biometrie.


Laboratórium je využívané na riešenie vedecko-výskumných projektov v oblasti komunikačných sietí a služieb.

Kontakt

Bratislava
Ilkovičova 3, 812 19
Tel.: 02/68279 604
E-mail: oravec@ktl.elf.stuba.sk
Fax: 02/68279 601