Inkubátory

Laboratórium štúdia kryštálovej a elektrónovej štruktúry

Radlinského 9, Bratislava

Laboratórium na získavanie monokryštálových difrakčných dát má štvorkruhový difraktometer GEMINI R so CCD detektorom a dvoma zdrojmi röntgenového žiarenia (fy. Oxford Diffraction, rok výroby 2005). Na meranie pri teplotách 90 K až 300 K slúži nízkoteplotné zariadenie Cryojet XL system. Pre výpočet teoretickej elektrónovej štruktúry slúži 16-procesorový klaster a softwarové produkty GAUSSIAN, WIEN2k, VASP, TONTO, CRYSTAL. Oblasť praktického využitia: Študuje sa nielen kryštálová, ale aj elektrónová štruktúra molekúl v tuhej fáze. Pochopenie fyzikálnych a chemických vlastností študovaných systémov na základe ich elektrónovej štruktúry je kľúčom k vysvetleniu ich katalytických alebo materiálových vlastností. Experimentálne výsledky sú porovnávané s výsledkami kvantovochemického štúdia, aby sa navrhla stratégia pre syntézu zlúčenín s vylepšenými vlastnosťami pre katalýzu, alebo ako nové materiály. Predstavená technika spolu s laboratóriami EPR a termickej analýzy na našej katedre reprezentujú unikátny a veľmi efektívny súbor nástrojov na štúdium materiálov.


Grant VEGA 1/2449/05 Elektrónová štruktúra 3d-komplexov v tuhej fáze, 1999 Science National Foundation (USA), 2000 Hasylab/DESY Hamburg (SRN), 2001 COSNET (Mexiko), 2002 DAAD (SRN), HPC-EUROPA (PROJECT 506079/2005)

Kontakt

Bratislava
Radlinského 9,
Tel.:
E-mail: jozef.kozisek@stuba.sk
Fax: +(421 2) 60291452